Religionssociologi. En introduksjon – Nå også på dansk

Inger Furseth og Pål Repstads bok om religionssosiologi er nå gitt ut på dansk, ved Hans Reitzels Forlag.

«Kan man være både religiøs og moderne?» Slik innledes baksideteksten på den danske utgaven av «Religionssociologi. En introduksjon». Les anmeldelsen