Trosopplæringsreformen i Den norske kirke og KIFO

Det ble inngått avtale mellom KIFO og Styringsgruppen for reform av trosopplæring i Den norske kirke (oppdragsgiver) om opprettelse av to kompetansenettverksgrupper. Nettverksgruppene er et ledd i arbeidet med utviklingen av et nasjonalt kompetansenettverk i forbindelse med reformen.

Les mer

Endringer i staben

Etter å ha vært ansatt siden 1997, slutter Morten Huse nå i sin stilling som forsker i KIFO. Også er Turid Skorpe Lannem hentet inn som forskningsassistent resten av 2005.

Les mer

KIFO-seminar høsten 2005

KIFO-seminarene er interne fagseminarer som samler hele KIFO-familien, både KIFO-forskerne fra våre hovedsamarbeidspartnere og den faste staben. I tillegg inviteres kommentatorer utenfra. Disse har gjerne vært fra KIFOs fagområder fra de nordiske landene, eller fra tilgrensende fagfelt i Norge. Det har også noen ganger vært gjester fra utenfor Norden. Seminarene har i utgangspunktet vært lukkede seminarer og avholdt en gang pr. semester.

Erik Karlsaune vil være hovedrespondent. Han vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality». Karlsaune er amanuensis ved NTNU. I tillegg er Pål Repstad hovedrespondent. Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved KIFO.

Seminaret er altså 28. og 29. november 2005 på Diakonhjemmet. Det endelige programmet er lagt ut på  https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=19606. Der er det også annen generell informasjon i tillegg til oversikt over tidligere seminarer. Framleggene vil sendes ut til deltakerne etter hvert som de kommer inn.

Frist for melding om papers: 14. oktober 2005.
Frist for innlevering av papers: 18. november 2005.
Seminaret begynner med lunsj.

Evaluering av nominasjonsprosessen i Borg

20. september leverte KIFO rapporten Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005. Prosjektet var gjort på oppdrag fra Kirkerådets styringsgruppe for kirkelige reformer.

Les mer

Ny forskningssjef fra 1. september

KIFOs nye forskningssjef begynte 1. september 2005. Hans Stifoss-Hanssen er dr.philos. og kommer fra Det praktisk-teologiske seminar.

Les mer

Nytt styre i KIFO

Som en følge av nye vedtekter og gjennomføring av KIFOs første representantskapsmøte, har KIFO fått nytt styre. Med styreleder Knut Lundby består nå styret av tre kvinner og to menn, med en god sammensetning både faglig og geografisk.

Les mer