KIFO-seminar høsten 2005

KIFO-seminarene er interne fagseminarer som samler hele KIFO-familien, både KIFO-forskerne fra våre hovedsamarbeidspartnere og den faste staben. I tillegg inviteres kommentatorer utenfra. Disse har gjerne vært fra KIFOs fagområder fra de nordiske landene, eller fra tilgrensende fagfelt i Norge. Det har også noen ganger vært gjester fra utenfor Norden. Seminarene har i utgangspunktet vært lukkede seminarer og avholdt en gang pr. semester.

Erik Karlsaune vil være hovedrespondent. Han vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality». Karlsaune er amanuensis ved NTNU. I tillegg er Pål Repstad hovedrespondent. Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved KIFO.

Seminaret er altså 28. og 29. november 2005 på Diakonhjemmet. Det endelige programmet er lagt ut på  https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=19606. Der er det også annen generell informasjon i tillegg til oversikt over tidligere seminarer. Framleggene vil sendes ut til deltakerne etter hvert som de kommer inn.

Frist for melding om papers: 14. oktober 2005.
Frist for innlevering av papers: 18. november 2005.
Seminaret begynner med lunsj.