Ny utgivelse fra KIFO

Publikasjonen inneholder de nyeste innsamlede tallene fra Den norske kirke, altså tallene fra 2002. Datamaterialet er fra 1298 menigheter som er kalgt inn i NSDs kirkedatabase og tilrettelagt for statistiske analyseformål. Tallene presenteres på kommune- og bispedømmenivå, og for storbyene også på prostinivå.

De siste årene har en Kirkelig monitor fulgt med som et vedlegg til Den norske kirke i tall. Den er i år tatt ut for å videreføre den separat. Kirkelig monitor vil utvikles videre, etter modell av NSDs Kommunal monitor, med tanke på utgivelse fra kommende år.

Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk og Ellen Liljedahl Stavsett.
Den norske kirke i tall 2002 kan bestilles i bokhandel, fra Tapir Akademisk Forlag, eller fra KIFO. ISBN 82-519-2005-1. Kr. 175,-

For å lese mer, gå til https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=40181
 

Nye nettsider

Nye nettsider lanseres for KIFO. Adressen er den samme når det gjelder internett og e-post, selv om KIFO har flyttet til Diakonhjemmet.

Les mer

KIFO har flyttet

Etter over 10 år samlokalisert med bl.a. Kirkerådet i Kirkens hus, har KIFO flyttet. Vi er nå leietakere på Diakonhjemmet Høgskole.

Les mer

Ny hovedsamarbeidspart

Høgskolen i Agder er fra november 2004 ny hovedsamarbeidspart i KIFO.

Les mer

Ulla Schmidt i Bioteknologinemda

Ulla Schmidt er oppnevnt som et av medlemmene i Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008.

Les mer