KIFO har flyttet

Etter over 10 år samlokalisert med bl.a. Kirkerådet i Kirkens hus, har KIFO flyttet. Vi er nå leietakere på Diakonhjemmet Høgskole.

KIFO har flyttet fra «gamle» Kirkens hus i Underhaugsveien ved Bislett.

KIFO så det som en god anledning til å flytte nærmere andre forskningsmiljøer da Opplysningsvesenets Fond investerte i et nytt Kirkens Hus. Ambisjonen til OVF var å samle en rekke kirkelige institusjoner, også de som tidligere hadde flyttet fra Underhaugsveien 15, under samme tak. For KIFO betydde det at vi uansett måtte regne med flytting i løpet av et par års tid.

KIFO har nå fått 10 kontorer i 3. etasje på Diakonhjemmet Høgskole. I tillegg har vi samlet våre bøker og tidsskrifter i et eget bibliotek. Vi er i samme gangen som Diakonforbundet før de flytter til Rådhusgata og sykepleieutdanningen, og har vi fått samlet vår virksomhet i åpne og lyse lokaler. Vi har fått tilgang til alle fellesfunksjoner på Diakonhjemmet, som kantine, bibliotek og diverse støttefunksjoner. Vi er i samme hus som forskningsavdelingen til Diakonhjemmet, selv om det er i motsatt ende av lokalet.

Bildet under viser lokalene våre. Hovedinngangen til sykehuset er da motsatt retning. Inngangen midt på bildet fører til trappene opp til KIFO, inngangen til høyre på bildet fører til resepsjonen til Høgskolen og atriet. For å komme til heisen, kan en gå rundt bygningen mot venstre, i retning klokketårnet, og heisen er inni hjørnet ved inngangen til kantina.

Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Holmenkollbanen. Buss 45 stopper i Slemdalsveien, og bussene 28 og 46 stopper i Sørkedalsveien. Vi er ti minutters gange fra Majorstua. De som kjører bil, må ta inn Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering har vi sammen med sykehuset og høgskolen.