Ny hovedsamarbeidspart

Høgskolen i Agder er fra november 2004 ny hovedsamarbeidspart i KIFO.

Fra 1. november 2004 er Høgskolen i Agder ny hovedsamarbeidspart i KIFO. Da er 12 organisasjoner og institusjoner hovedsamarbeidsparter i KIFO, fra Kristiansand i sør, til Alta i nord.

Høgskolen i Agder er representert ved Fakultet for humanistiske fag ved Institutt for filosofi og teologi. KIFO har i flere år hatt et nært samarbeid med HiA gjennom bl.a. professor Pål Repstad som har en Professor II stilling i KIFO.

Det vil være Irene Trynes som blir HiAs KIFO-forsker. Hun er stipendiat og jobber bl.a. med et prosjekt om kristne sommerstevner.