Marianne Hafnor Bøe er ny styreleder i KIFONy utredning om Den norske kirkes forhold til jøder og jødedom

KIFO forskning i Ekstremismerapporten 2024

Utlysning av forskerstilling hos KIFO

KIFO-notat om urbanitet