KIFO forskning i Ekstremismerapporten 2024

1. mars 2024 leverte den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen sin rapport Felles innsats mot ekstremisme. Rapporten har en vid forståelse av ekstremisme og ser blant annet nærmere på begrepsbruk, ekstreme bevegelser, radikalisering og forebygging. I rapporten er flere KIFO forskere nevnt, og deres faglige arbeider er brukt som bakgrunnsmateriale.

I del fire av rapporten diskuteres oppgjør, minne og læring etter terrorangrep. Her referer det til flere artikler av KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss som har forsket på hvordan Norge reagerte på terrorangrepene 22. juli 2011. I del to har KIFO-forskeren Marius Linge bidratt med et eget underkapittel om den muslimske gruppen Islam Net. I denne delen refereres også KIFO-forsker Sindre Bangstads arbeider på rasismefeltet, Bangstads forskning på den konspiratoriske ‘Eurabia’-teorien og Bangstad og Linges arbeider om salafisme.

KIFO er glade for å kunne bidra med forskning på et viktig samfunnsområde og vi gratulerer kommisjonen med arbeidet.

Les hele rapporten her