Utlysning av forskerstilling

KIFO vil utvide med en ny forskerstilling fra høsten 2024 for å styrke instituttets kompetanse på kvantitative metoder. 

Vi søker en samfunnsvitenskapelig forsker med kvantitativ metodekompetanse og gjerne også med erfaring fra kirke-, religions- eller livssynsforskning. Vi søker en forsker med et høyt publiseringsnivå som kan jobbe tverrfaglig og bidra til KIFOs forskning på religion og livssyn i dagens Norge. Forskeren vil inngå i et stort faglig nettverk og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Førstestillingskompetanse er ønskelig.

Les hele utlysningen her

For ytterligere informasjon, kontakt: sven.thore.kloster@kifo.no tlf. 48 25 68 47

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes på epost til kifo@kifo.no, innen 1. mai 2024. Inntil tre vitenskapelige arbeider leveres.

Søknadsfrist: 1. mai 2024

KIFO logo