Holdbergprisen 2024 tildeles til professor Achille Mbembe

Som den første fra det globale Sør og fra Afrika er den kamerunskfødte forskeren Achille Mbembe tildelt den store Holbergprisen fra Universitetet i Bergen for 2024. KIFO-forsker Sindre Bangstad tok initiativ til, stod for utvalget av tekster til, og var medforfatter på forordet til den første utgivelsen av Mbembe på norsk i form av boken ‘Nekropolitikk og Andre Essays (Cappelens Upopulære Skrifter, 2022). https://cappelendamm.no/_nekropolitikk-og-andre-essays-achille-mbembe-9788202694968