Holdbergprisen 2024 tildeles til professor Achille Mbembe

Den kamerunskfødte historikeren og statsviteren Achille Joseph Mbembe (f. 1956 -) ble tildelt Holbergprisen for 2024 i Universitetets Aula ved Universitetet i Bergen (UiB) den 6. juni 2024. Prisen, som er på NOK 6 millioner, gis til mottakere som har gitt særskilt betydningsfulle bidrag til samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi. Mbembe er den første afrikanske Holbergprisvinner i prisens historie. KIFO-forsker Sindre Bangstad har siden 2018 bidratt til å gjøre Mbembes bidrag kjent også i Norge, blant annet gjennom essays for de akademiske nettstedene Africa Is A Country  Achille Mbembe’s decolonization (africasacountry.com)og Salongen Achille Mbembe og avkoloniseringens dilemmaer (salongen.no). Den første og hittil eneste boken av Mbembe på norsk er Nekropolitikk og andre essays, utgitt i Cappelens Upopulære Skrifter med et forord av Sindre Bangstad og Bjørn Enge Bertelsen i 2022  https://cappelendamm.no/_nekropolitikk-og-andre-essays-achille-mbembe-9788202694968. Den 22. oktober 2024 holder Bangstad etter planen et foredrag om ‘Mbembe og avkoloniseringens dilemmaer’ ved en konferanse ved Universitetet i Tromsø (UiT)  https://uit.no/research/femphil?p_document_id=725192&Baseurl=/research/.