«Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja»

Vi opplever i dag ei aukande interesse for kulturaktivitetar i kyrkjene og for religiøse kulturuttrykk i samfunnet.

«Men alle gudene var ikke døde…»

Fra religion til åndelighet. Det norske religiøse landskapet anno 2009

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010

KIFO er nå klar med sin årlige Tilstandsrapport for Den norske kirke. Rapporten analyserer tall og andre data som menighetene hvert år rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå.

Mellom pietisme og pluralitet

Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske lang

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 1. desember 2010

Religion både utvider og begrenser bioetisk debatt, hevder Schmidt

En artikkel i en ny, internasjonal bok om religion og bioetikk analyserer religionens rolle i norsk bioetikk

Why in the City? Explaining Urban Fundamentalism

Hva gjør storbyen til et egnet sted for fundamentalistiske grupper?

Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

Redaktører: Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt, begge KIFO

Rom for det religiøse?

I kronikken «Rom for det religiøse?» diskuterer forsker Pål Ketil Botvar hvordan allmennheten betrakter ulike religiøse uttrykk i det offentlige rom.

Ulla Schmidt konstituert forskningssjef

I forbindelse med at Hans Stifoss-Hanssen er innvilget reduksjon og endring av stilling til forsker, er Ulla Schmidt konstituert som forskningssjef ved KIFO for perioden 1. juli 2010 til 31. august 2011.

Kultur i kirken. Prosjektrapport.

Hvor omfattende er kulturaktiviteten i Den norske kirke? Er det «vind i kulturseilene»?

Ann Kristin Gresaker and Jonas Lindberg have received NOREL PhD scholarships

Gresaker holds a MA in sociology. Her thesis will focus on religion and media, and her office will be at Centre for Church Research (KIFO) in Oslo. Lindberg holds a MA in theology with special reference to the sociology of religion. The topic of his doctoral thesis is religion and politics, and he will be located at Uppsala University.

Evalueringen av kirkevalget klar!

Evalueringen av kirkevalget 2009 legges ut på KIFOs nettsider tirsdag 20.april kl. 13.00

Konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom

Confirmation Work in Europe er basert på empiriske undersøkelser av konfirmasjon i Europa, blant konfirmanter og blant konfirmantledere

Internasjonal bok om konfirmasjon med bidrag fra KIFO-forsker

Empiriske undersøkelser av konfirmasjon i Europa viser at konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom.

KIFO seminar 29.april på Diakonhjemmet Høgskole

Den norske kirke: På vei til å bli mer demokratisk?
– Hva kan vi lære av kirkevalget 2009?

Inger Furseth med artikkel i bok: Atheism, Secularity and Gender.

I boken: Atheism and Secularity, Volume I, redigert av Phil Zuckerman, utgitt på Praeger forlag.

Seminar om forholdet mellom teologi og samfunnsvitenskap

Med utgangspunkt i Harald Hegstads nye bok Den virkelige kirke (KIFO Perspektiv, Tapir Forlag)

3 KIFO-tilknyttede forskere bidrar på religionskonferanse

Norsk Sosiologforening, avdeling Østlandet, arrangerer Religionskonferanse – et sosiologisk blikk på våre egne religiøse tradisjoner

Nordisk konferanse i religionssosiologi fra 4. til 6. august 2010

The University of Agder, Kristiansand, welcomes you to the 20th Nordic conference in sociology of religion.

Nils Terje Lunde: Norm og situasjon

En drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945-2003

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009

Kirkeforskning har i samarbeid med Kirkerådet på oppdrag fra Kirkedepartementet laget Tilstandsrapport for Den norske kirke.

I gode og onde dager…

med undertittelen: Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke.