Seminar om forholdet mellom teologi og samfunnsvitenskap

Med utgangspunkt i Harald Hegstads nye bok Den virkelige kirke (KIFO Perspektiv, Tapir Forlag)

arrangerer Menighetsfakultetet og KIFO i samarbeid seminaret «Teologi og samfunnsvitenskap: Samme virkelighet? Samme språk? den 16. mars på MF. Fra KIFO bidrar Ulla Schmidt. For nærmere info om tid, sted og påmelding, se her