Ulla Schmidt konstituert forskningssjef

I forbindelse med at Hans Stifoss-Hanssen er innvilget reduksjon og endring av stilling til forsker, er Ulla Schmidt konstituert som forskningssjef ved KIFO for perioden 1. juli 2010 til 31. august 2011.

Ny styreleder for KIFO fra 1. august 2010 – juni 2013 er forsker Arne B. Grønningsæter, Fafo. Han etterfølger Knut Lundby.

Ny leder for KIFOs representantskap for perioden 2011 – 2013 er professor Ingvild Gilhus, Universitetet i Bergen.

Styreleder og leder for representantskapet ved KIFO oppnevnes av Kirkerådet i Den norske kirke.