Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

KIFO-forsker Sindre Bangstad bidrar i årets utgave av Yearbook in Europe, Volume 8. Les mer om utgivelsen her.

Bokanmeldelse i Agora

Sindre Bangstad med anmeldelse av Ta-Nehisi Coates, Mellom verden og meg, Agora-Tidsskrift For Metafysisk Spekulasjon, nr. 2-3, 2016, Nov 2016.  

Intervju med Prof. Lila Abu-Lughod

Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics and publics. KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for det anerkjente tidsskriftet American Ethnologist (AE) I novemberutgaven av det ledende antropologiske fagtidsskriftet American Ethnologist (AE) intervjuer Sindre Bangstad en av verdens mest lest og siterte antropologer i vår tid, Lila Abu-Lughod ved Columbia […]

Frykter liberale muslimer favoriseres

Vårt Land 23.11.2016: KIFO-forsker Sindre Bangstad kommenterer. Les saken her: Frykter liberale muslimer favoriseres.

Staten overlater feiringen til kirken

Vårt Land 15.11.2016: KIFO-forsker Olaf Aagedal i Vårt Land om statens deltakelse i reformasjonsjubileet Les saken her. Preses Byfuglien: – Ikke helt i mål Preses Helga Haugland Byfyglien kommenterer saken om reformasjonsjubileet  

Åpner sitt hjem for hele verden

NRK Ekko – 31.10.2016: Tore Witsø Rafoss i radioprogrammet Ekko om tillit.

Barnenattverd

En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden. Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke. I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet. Barnenattverd […]

Mor har mer å si om dåp enn far

Vårt Land 25.10.2016: Kronikk av Tore Witsø Rafoss, og kommentarer i Vårt Lands oppslag om dåp. Mor har mer å si om dåp enn far

Søkte penger fra Saudi-Arabia

Utrop.no 19.10.2016: Sindre Bangstad kommenterer saken. Les saken her.  

Bokanmeldelse i Anthropology of This Century

I siste utgave av det nettbaserte tidsskriftet Anthropology Of This Century (AOTC), som redigeres av Prof Charles Stafford ved London School of Economics (LSE) i Storbritannia, har Sindre Bangstad en lengre anmeldelse av Prof David H. Price sin monografi «Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the Growth of dual use anthropology» (Duke University […]

Mytene om hijabens opprinnelse

vl.no 03.10.2016: Kronikk av Sindre Bangstad. Les saken her.

Åndenes avmakt

vl.no 30.09.2016: Pål Ketil Botvar med uttalelse om nyåndelighet. Les saken her.

«Undercover for å bli muslimhater»

Dagbladet.no 24.09.2016: Sindre Bangstad med kommentar til Ludvig Løkholm Levins dokumentar (NRK P3) om islamfiendtlighet. Les saken her.

Et religiøst landskap i endring

Det norske religiøse landskapet er i endring, og Den norske kirke opplever en jevn nedgang i oppslutning og at færre blir døpt. En ny rapport fra KIFO har undersøkt oppslutning om dåp på Østre Romerike. Denne bidrar med ny kunnskap om hvor mange som døper barna sine og hva som former valget å døpe eller […]

Stortingets sekuære blindspor

Sindre Bangstad kommenterer Stortingets forslag om å be regjeringen utrede muligheter for å trekke tilbake økonomisk støtte til enkelte trossamfunn.

Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter. Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler. Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland. I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers […]

KIFO-forsker med kapittel i ny bok

KIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.

Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.»

3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.

Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig […]

Forandre for å bevare i kristent ungdomsarbeid?

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker: Nye tilnærmingsmåter til temaene rusmidler og seksualitet

Religion og kjønn i livsstilblader

Ann Kristin Gresaker med to artikler om religion og kjønn i livsstilblader i «Men and Masculinities» og «Journal of Gender Studies»

Tore Witsø Rafoss tildelt pris for beste norskspråklige sosiologiartikkel i 2015

Artikkel om mening og meningsløshet etter 22. juli-terroren vinner pris for beste artikkel.

Church Reform and Leadership of Change

Av Harald Askeland og Ulla Schmidt (red.)

«Polarisering og kontinuitet»

Alt i alt representerer kirkevalget i 2015 et skritt i riktig retning demokratisk sett

Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg (permisjon)