Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

KIFO-forsker Sindre Bangstad bidrar i årets utgave av Yearbook in Europe, Volume 8.

Les mer om utgivelsen her.

Intervju med Prof. Lila Abu-Lughod

ing_lilaabulughod-pic-300x272Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics and publics. KIFO-forsker Sindre Bangstad intervjuer Prof Lila Abu-Lughod (Columbia University, USA) for det anerkjente tidsskriftet American Ethnologist (AE)

I novemberutgaven av det ledende antropologiske fagtidsskriftet American Ethnologist (AE) intervjuer Sindre Bangstad en av verdens mest lest og siterte antropologer i vår tid, Lila Abu-Lughod ved Columbia University i New York (USA) om hennes arbeider, liv og virke i forbindelse med 30-årsutgaven av hennes monografi Veiled Sentiments: Honor And Poetry in A Bedouin Society (University of California Press, 1986/2016), og hennes artikkel ‘The Cross-Publics of Ethnography: The Case of «the Muslimwoman»’ i siste utgave av det samme tidsskriftet. Intervjuet er åpent tilgjengelig, og introduseres av American Ethnologists redaktør Prof Niko Besnier.

I forbindelse med KIFO-forsker Sindre Bangstads lansering av boken Anders Breivik And The Rise Of Islamophobia (Zed Books, 2014) på invitt fra Barnard College ved Columbia i mai 2014 ble Bangstad introdusert til Prof Lila Abu-Lughod ved Columbia University i New York, USA. Abu-Lughod har gjennom nærmere førti års virke som antropolog med spesialisering på kvinners liv i Egypt etablert seg som en av de mest leste og siterte antropologer i samtiden. I denne samtalen, som er resultatet av en e-postkorrespondanse mellom Bangstad og Abu-Lughod som skriver seg tilbake til dette besøket, forteller Abu-Lughod om sine arbeider på samtidsaktuelle temaer som kvinners rettigheter i islam og i den muslimske verden, feminisme, men også Israel/Palestinakonflikten. Abu-Lughods artikkel ‘The cross-publics of ethnography: The case of «the Muslimwoman»’ i American Ethnologist 43 (4): 595-608 gjør også utførlig referanse til Bangstads vitenskapelige arbeider. American Ethnologist, som publiseres av American Ethnological Society (AES) er et av de fremste antropologiske fagtidsskriftene i verden. Intervjuet er åpen tilgjengelig, og kan fritt leses og/eller lastes ned via lenken nedenfor:

Ten questions about anthropology, feminism, Middle East politics and publics

 

Staten overlater feiringen til kirken

Vårt Land 15.11.2016: KIFO-forsker Olaf Aagedal i Vårt Land om statens deltakelse i reformasjonsjubileet
Les saken her.

Preses Byfuglien: – Ikke helt i mål
Preses Helga Haugland Byfyglien kommenterer saken om reformasjonsjubileet

 

Åpner sitt hjem for hele verden

NRK Ekko – 31.10.2016: Tore Witsø Rafoss i radioprogrammet Ekko om tillit.

Barnenattverd

En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden.

Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke.
I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet.

Barnenattverd vil også settes inn i en videre kulturell og historisk sammenheng ved å se på hvordan denne praksisen bidrar til å endre opplevelsen av nattverden og gudstjenesten. Kan barnenattverd forståes som en del av en dyptgripende endring av den norske nattverdstradisjonen? trosopp_farge_under

Prosjektet starter høsten 2016 og avsluttes i 2018.
Prosjektleder: Olaf Aagedal.
Prosjektet finansieres med utviklingsmidler fra Trosopplæringsreformen.

 

 

Søkte penger fra Saudi-Arabia

Utrop.no 19.10.2016: Sindre Bangstad kommenterer saken.
Les saken her.

 

Bokanmeldelse i Anthropology of This Century

I siste utgave av det nettbaserte tidsskriftet Anthropology Of This Century (AOTC), som redigeres av Prof Charles Stafford ved London School of Economics (LSE) i Storbritannia, har Sindre Bangstad en lengre anmeldelse av Prof David H. Price sin monografi «Cold War Anthropology: the CIA, the Pentagon and the Growth of dual use anthropology» (Duke University Press, 2016). art_anthropology

Bangstad argumenterer i sin anmeldelse for at David H. Prices siste bok, som er siste og avsluttende bind i et trebinds-verk om amerikansk antropologis historie, er et vesentlig bidrag til antropologiens historie. Prices bok omhandler de ulike måtene hvorved militæret og etteretningsvesenet i USA i de første tre tiårene av den ‘kalde krigen’ bidro til å forme utviklingen av amerikansk antropologi, og hvordan denne bruken av antropologisk kunnskap reiser etiske og politiske problemstillinger knyttet til antropologisk kunnskapsproduksjon som fikk ny aktualitet i kontekst av den såkalte ‘krigen mot terror’ (2001-08), og som fortsatt er uløste.

Bangstad fremholder at Prices bok er av stor verdi, også fordi han i stedet for å fokusere på enkeltantropologer er mest opptatt av å utforske den politiske økonomien i antropologisk kunnskapsproduksjon.

AOCT publiseres fire ganger i året, er et open access, og gratis nettbasert tidsskrift. Bangstad er den første norske antropologen som publiserer i dette tidsskriftet.

Du kan lese anmeldelsen her

Mytene om hijabens opprinnelse

vl.no 03.10.2016: Kronikk av Sindre Bangstad.
Les saken her.

Åndenes avmakt

vl.no 30.09.2016: Pål Ketil Botvar med uttalelse om nyåndelighet.

Les saken her.

«Undercover for å bli muslimhater»

Dagbladet.no 24.09.2016: Sindre Bangstad med kommentar til Ludvig Løkholm Levins dokumentar (NRK P3) om islamfiendtlighet.

Les saken her.

Et religiøst landskap i endring

Det norske religiøse landskapet er i endring, og Den norske kirke opplever en jevn nedgang i oppslutning og at færre blir døpt. En ny rapport fra KIFO har undersøkt oppslutning om dåp på Østre Romerike. Denne bidrar med ny kunnskap om hvor mange som døper barna sine og hva som former valget å døpe eller ikke å døpe.

Les mer

Stortingets sekuære blindspor

Sindre Bangstad kommenterer Stortingets forslag om å be regjeringen utrede muligheter for å trekke tilbake økonomisk støtte til enkelte trossamfunn.

Les mer

Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.trosopp_farge_under

Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler.

Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland.

I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers syn på menneskerettigheter i ulike storbyer.

Forsker: Pål Ketil Botvar
Finansiering: Kirkerådets trosopplæringsmidler, KIFO
Ferdigstilling: 2016

KIFO-forsker med kapittel i ny bok

KIFO-forsker Sindre Bangstad har et kapittel i antologien Fear of Muslims? International Perspectives on Islamophobia.Boken er redigert av Prof Douglas Pratt og Dr Rachel Woodlock, og er nylig utkommet på forlaget Springer.

Les mer

Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.»

3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.

Les mer

Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet

Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig forståelse og respekt. Vi vurderer om dialogarbeid skaper inkluderende arenaer og praksiser i forhold til bredden i et mangfoldssamfunn og om det også fungerer på medlemsnivå. Datagrunnlaget er intervjuer med involverte deltakere og nøkkelpersoner, samt observasjonsdata og skriftlig dokumentasjon. KIFO har lagt spesiell vekt på erfaringene med lokale dialoggrupper tilknyttet Samarbeidsrådet.

Rapporten kan lastes ned her:

 

Religion og kjønn i livsstilblader

Ann Kristin Gresaker med to artikler om religion og kjønn i livsstilblader i «Men and Masculinities» og «Journal of Gender Studies»

Les mer

Tore Witsø Rafoss tildelt pris for beste norskspråklige sosiologiartikkel i 2015

Artikkel om mening og meningsløshet etter 22. juli-terroren vinner pris for beste artikkel.

Les mer