Tore Witsø Rafoss forsvarer doktorgradsavhandlingen «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.»

3. mai på Universitetet i Oslo vil Rafoss forsvare sin doktorgradsavhandling i sosiologi. Han vil også holde en prøveforelesning om hvordan vi best kan forstå hvordan terror former samfunnet.

Tore Witsø RafossHvordan ble 22. juli-terroren og reaksjonene på denne tolket i den norske offentligheten? Dette er spørsmålet Rafoss har svart på i sin doktorgradsavhandling: «Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.» Avhandlingen kombinerer kultursosiologi, metaforteori, fenomenologi og narratologi for å kunne analysere den kulturelle logikken som former slike tolkninger. Frykten for terror preger våre mentale landskap og påvirker nasjonale og globale politiske prosesser. Paradoksalt nok er terror blitt et viktig referansepunkt når kollektiv identitet defineres: Terror er ikke bare en sikkerhetstrussel, men er innvevd i moderne, demokratisk identitetskonstruksjon. Dette er et tema Rafoss har undersøkt i sin avhandling, og som han også vil forelese over 3. mai på Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om avhandlingen og praktisk informasjon er tilgjengelig på universitetets nettsider.

Foto: Christopher Lindberg Brekke

Omtale i media:

Morgenbladet nr 16/29. april – 5. mai 2016
Taler etter terror
Intervju med Tore Witsø Rafoss om doktorgradsavhandlingen

Forskning.no 28.4.2016
Slik reagerte Norge og USA på terroren.
Intervju med Tore Witsø Rafoss om doktorgradsavhandlingen

NRK Radio – Nyhetsmorgen 28.4.2016
Rafoss om terror i USA og Norge
Tore Witsø Rafoss intervjues om om sin avhandling