Mor har mer å si om dåp enn far

Vårt Land 25.10.2016: Kronikk av Tore Witsø Rafoss, og kommentarer i Vårt Lands
oppslag om dåp. Mor har mer å si om dåp enn far