Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 8

KIFO-forsker Sindre Bangstad bidrar i årets utgave av Yearbook in Europe, Volume 8.

Les mer om utgivelsen her.