Rasisme — en trussel mot akademisk frihet17.mai feiring for alle? Et intervju med Olaf Aagedal i Kompass

NY KIFO rapport: Mangfold blant norske muslimer

Sven Thore Kloster blir ny forskningssjef i KIFO

Muslimer i Norge. Ny surveyundersøkelse

Ny KIFO rapport: Andrekarriereprester i Den norske kirke

KIFO konferanse 21.mars 2023 Mangfold blant norske muslimer