Hva er rasisme? redegjør for hva som er kjernen i all rasisme, samtidig som den viser at rasisme kan ha svært mange ulike uttrykksformer og konsekvenser. Boken ble første gang utgitt i 2015, men er i år kommet i revidert utgave.

Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Les omtalen her

Sindre Bangstad