Omtalelse av KIFO undersøkelsen blant norske muslimer i Vårt Land: muslimer mer religiøse enn kristne

KIFO forsker Tore Witsø Rafoss snakker om undersøkelsen blant norske muslimer, utført av KIFO, i Vårt Land:

– Norske muslimar er i snitt noko meir religiøse enn norske kristne. Men dette må ein sjå i samanheng med at mange norske kristne ikkje er særskilt religiøse.

Vårt Land, 25.03.2023