Kunstig og menneskelig intelligens ligner mer enn Falkum og Lison hevder

KIFO forsker Tore W. Rafoss har skrevet en artikkel sammen med Mats Erik Lillehagen, post-doktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, diskuterer likheter og forskjeller mellom menneskelig og kunstig intelligens.

Les hele artikkelen her.