Race and Racism. En leksikoninnførselen skrevet av KIFO forsker Sindre Bangstad og Agustín Fuentes (Princeton University)

KIFO-forsker Sindre Bangstad har i samarbeid med professor Agustin Fuentes (Princeton University, USA) utarbeidet denne bestilte online-leksikoninnførselen om antropologien om rase og rasisme før og nå. Open Encyclopedia (tidligere Cambridge Encyclopedia) of Anthropology er open access, og retter seg til studenter og ansatte innen antropologi verden over. Innførselen er på initiativ fra redaktørene en såkalt ‘flagship entry’ for desember. 

Les hele artikkelen her

Sindre Bangstad