Sven Thore Kloster blir ny forskningssjef i KIFO

Sven Thore Kloster (teolog, phd) er ansatt som ny forskningssjef på KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Han starter i stillingen 1. september. Kloster er i dag gjesteforsker ved Det teologiske fakultet, og har en stilling som seniorrådgiver for teologi og samfunn i Bispemøtets sekretariat i Den norske kirke. Han har også bakgrunn fra Mellomkirkelig råd, og har drevet egen forskning innen bl.a. politisk teologi, interreligiøse relasjoner og global kristendom.
Ånund Brottveit, KIFOs nåværende forskningssjef siden 2013, vil gå inn i en ordinær forskerstilling på KIFO.