Muslimer i Norge blir ofte omtalt som én gruppe. Men det finnes mange måter å være muslim på, og muslimsk tro kan ta mange former. Vi har behov for mer kunnskap om norske muslimer. Ny forskning fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning har undersøkt norske muslimers tro, og også deres holdninger til en rekke andre spørsmål knyttet til religion og livssyn. Ved hjelp av en omfattende spørreundersøkelse, er mange av disse temaene nå kartlagt for første gang.

I samarbeid med Sentralen arrangerte KIFO i Oslo en konferanse 21. mars, der disse nye funnene ble presentert og diskutert.

Konferansen ble åpnet av statsråd Kjersti Toppe. Les talen her

Statsråd Kjersti Toppe

Statsråd Kjersti Toppe

På konferansen møtte  vi kjente stemmer fra den norske offentlige debatten med ulik religiøs og politisk bakgrunn: Islamforskere og ressurspersoner med erfaringer og innsikt i hverdagslivet til norske muslimer som Olav Elgvin (forsker ved Universitetet i Bergen), Shoaib Sultan (tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge) og Marianne Hafnor Bøe (professor ved Universitetet i Stavanger), Hawa Abshir Muuse (medlem av ekstremismekommisjonen) med flere.

KIFOs forskere Tore Witsø Rafoss, Marius Linge, Olaf Aagedal og Ånund Brottveit, presenterte viktige funn i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2022.

KIFO forsker Olaf Aagedal

KIFO forsker Olaf Aagedal

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Aslak Bonde over spørsmålet: Hva vil det si å være muslim i Norge i dag – kan vi snakke om «norsk islam»?

I lunsjpausen fikk vi gleden av å høre på en liten konsert  med to internasjonalt kjente musikere. Den afghansk-tyske jazzvokalisten Simin Tander og den norske pianisten Tord Gustavsen fremførte musikk som kombinerer moderne jazz med musikk fra Midtøsten og norsk salmetradisjon.

Simin Tander og Tord Gustavsen

Simin Tander og Tord Gustavsen

Medieomtale:

Vårt Land, 25.03.2023

Vårt Land, 20.03.2023

Aftenposten, 21.03.2023 

Konferansedeltakere