MF CASR årlig forelesning 2022: Achille Mbembe

 Prof. Achille Mbembe vil holde den årlige MF CASR-forelesningen i 2022 på MF Vitenskapelig høyskole.

  • Dato/tid: 
  • Mer informasjon  her

KIFO-Forsker Sindre Bangstad tiltrer en stilling som Stanley J. Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University i Princeton

Undersøkelsen om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte i Den norske kirke omtales i Vårt Land

«En fersk rapport forteller historien om et A-, B- og C-lag i Den norske kirke, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs»

Rapporten er utarbeidet av Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, på oppdrag fra Fagforbundet.

Les hele artikkelen her

 

Dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen

27.01.2022 arrangerte Vestland Innvandrerråd på Litteraturhuset i Bergen en dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen. Opptaket fra arrangementet kan sees her