KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss med kommentar på medlemsnedgang i Den norske kirke i Vårt Land, 3.09.2022

Les hele artikkelen her