Omtalelse av KIFO rapport: Muslimske elever føler seg stigmatisert i klasserommet

Vårt Land, 01.06.2022

Elever med muslimsk bakgrunn opplever KRLE-undervisningen i Oslo som en belastning. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk.

Det kommer frem i den ferske Kifo-rapporten «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune». Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fikk i 2021 i oppdrag av Oslo kommune å se nærmere på osloborgerne sine møter med kommunen. Mer enn 60 prosent av innbyggerne har opplevd diskriminering, viser rapporten.

Les ele omtalelsen her