Undersøkelsen om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte i Den norske kirke omtales i Vårt Land

«En fersk rapport forteller historien om et A-, B- og C-lag i Den norske kirke, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs»

Rapporten er utarbeidet av Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, på oppdrag fra Fagforbundet.

Les hele artikkelen her