KIFO-Forsker Sindre Bangstad tiltrer til høsten en ettårig stilling som Stanley J. Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University i Princeton, New Jersey, USA. Stillingen er fullfinansiert av Princeton University. Princeton University er et av USAs eldste universiteter, med en historie som skriver seg tilbake til 1746. Universitetet er blant de høyest rangerte universitetetene i USA og verden forøvrig. Ved Princeton skal Bangstad undervise studenter i antropologi i to selvutviklede kurs om rasisme, ytringsfrihet og liberalisme (høsten 2022), og om ‘teori fra Sør’ (våren 2022). KIFOs ansetter i Bangstads fravær en vikarforsker. Mer om Bangstads vitenskapelige profil finnes på Princetons websider her.

Sindre