KIFO seminar våren 2009

Neste KIFO seminar blir 11. og 12. mai 2009. Tema 11. mai er survey-undersøkelsen ISSP 2008 (International Social Survey Programme) som har religion som hovedtema.

Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».

KIFO seminaret 17. november

Mandag 17. november: Tema Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon

Ansettelse av forskningsassistent

KIFO har ansatt Ann Kristin Gresaker som forskningsassistent i 100% stilling for 1 år.

Fagkonferanse i Religionspsykologi

11.-12. september 2008 arrangeres fagkonferanse i Religionspsykologi på Hamar.

Kifo-seminar høsten 2008

Høstens KIFO-seminar finner sted 17. og 18. november. Tema og program presenteres senere

ROR Research Seminar

Time: Wednesday September 3. – Thursday September 4. 2008. 9:30am – ca 4-5pm.
Place: University of Agder, Kristiansand. Kristian Schjelderups hus, room E2 001B

Ny bok fra KIFO

Utfyllende analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Olaf Aagedal blir KIFO-forsker

Aagedal (f 1946) er nå professor ved Diakonhjemmet Høgskole; han begynner i den ledige stillingen ved KIFO den 1. august.

STILLINGSUTLYSNING

KIFO søker FORSKER 3/FORSKNINGSASSISTENT
i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
Snarlig tiltredelse.

Program til KIFO-seminar 21.-22.april 2008

Tema: Kirke-Stat.
Boklansering: Mellom prinsipper og pragmatisme – analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth, red)

Seminar på KIFO fredag 7. mars 2008

Seminar på KIFO fredag 7. mars.
Religion i det offentlige rom.
Hovedforeleser: Professor Knut Lundby

Nordic Journal of Religion and Society: Nivå 2 tidsskrift.

Vi er stolte over å kunne fortelle at tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) er blitt et nivå 2 tidsskrift.

Trosopplæring – i hvilken kirke?

Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen. Gjennomført av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2006-2007 Hvilke tanker gjør vi oss om kirken og det som skjer der? Trosopplæringsreformen i Den norske kirke aktualiserer mange spørsmål knyttet til nettopp det å være kirke og måter å være kirke på. Dette heftet avslutter et KIFO-prosjekt med mål om å bidra til […]