KIFO seminar våren 2009

Neste KIFO seminar blir 11. og 12. mai 2009. Tema 11. mai er survey-undersøkelsen ISSP 2008 (International Social Survey Programme) som har religion som hovedtema.

Les mer

Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».

Les mer

KIFO seminaret 17. november

Mandag 17. november: Tema Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon

Les mer

Ansettelse av forskningsassistent

KIFO har ansatt Ann Kristin Gresaker som forskningsassistent i 100% stilling for 1 år.

Les mer

Fagkonferanse i Religionspsykologi

11.-12. september 2008 arrangeres fagkonferanse i Religionspsykologi på Hamar.

Les mer

Kifo-seminar høsten 2008

Høstens KIFO-seminar finner sted 17. og 18. november. Tema og program presenteres senere

Les mer

ROR Research Seminar

Time: Wednesday September 3. – Thursday September 4. 2008. 9:30am – ca 4-5pm.
Place: University of Agder, Kristiansand. Kristian Schjelderups hus, room E2 001B

Les mer

Ny bok fra KIFO

Utfyllende analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Les mer

Olaf Aagedal blir KIFO-forsker

Aagedal (f 1946) er nå professor ved Diakonhjemmet Høgskole; han begynner i den ledige stillingen ved KIFO den 1. august.

Les mer

STILLINGSUTLYSNING

KIFO søker FORSKER 3/FORSKNINGSASSISTENT
i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
Snarlig tiltredelse.

Les mer

Program til KIFO-seminar 21.-22.april 2008

Tema: Kirke-Stat.
Boklansering: Mellom prinsipper og pragmatisme – analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth, red)

Les mer

Seminar på KIFO fredag 7. mars 2008

Seminar på KIFO fredag 7. mars.
Religion i det offentlige rom.
Hovedforeleser: Professor Knut Lundby

Les mer

Trosopplæring – i hvilken kirke?

Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen. Gjennomført av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 2006-2007

Hvilke tanker gjør vi oss om kirken og det som skjer der? Trosopplæringsreformen i Den norske kirke aktualiserer mange spørsmål knyttet til nettopp det å være kirke og måter å være kirke på.

Dette heftet avslutter et KIFO-prosjekt med mål om å bidra til økt refleksjon omkring ekklesiologiske utordringer som trosopplæringsreformen reiser på lokalplan. Det vil også være til hjelp i det øvrige plan- og utviklingsarbeid som finner sted på ulike nivåer i en menighet. Bidragene i heftet kan leses i sin helhet eller som selvstendige innspill. Uansett håper vi det kan være nyttig i forhold til refleksjon om egen virksomhet generelt og trosopplæringsarbeidet spesielt.

Boken kan lastes ned her

Turid Skorpe Lannem (red), f. 1973, cand.philol. ved NTNU i Trondheim, har vært tilsatt som forskningsassistent ved KIFO og arbeidet med flerre ulike prosjekter, blant annet innen fagområdene religionspedagogikk, religionssosiologi og kirkeforskning. Hun har tidligere jobbet som kateket i Trondheim og Sarpsborg.

Utgitt med støtte fra Trosopplæringsreformen «Størst av alt».

Copyright: Stiftelsen Kirkeforskning KIFO

ISBN 978-82-995576-7-2

Kan bestilles direkte fra KIFO. Kr 150 + porto.