Nordic Journal of Religion and Society: Nivå 2 tidsskrift.

Vi er stolte over å kunne fortelle at tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) er blitt et nivå 2 tidsskrift.

Vitenskaplige publiseringskanaler blir inndelt i to grupper:
1) Ordinære vitenskapelige publiseringskanaler («Nivå 1») og
2) publiseringskanaler med høyest internasjonal prestisje («Nivå 2»).

Nivå 2 er begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de meste betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere.

Nominering til nivå 2 gjøres i en egen prosess i regi av Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg, og de nasjonale fagstrategiske organene.

Nordic Journal of Religion and Society utgis av redaksjonskomiteen og Tapir akademisk forlag, med støtte fra Nordisk publiseringsnemd for humanistiske og sammfunnsvitenskaplige tidsskrifter (NOP-HS), Universitetet i Agder og KIFO. Redaktører for tidsskriftet er professor og forsker Inger Furseth og professor Pål Steinar Repstad.