Fagkonferanse i Religionspsykologi

11.-12. september 2008 arrangeres fagkonferanse i Religionspsykologi på Hamar.

Konferansen har tittelen Aldring – Religiøsitet – Helse og arrangeres av Religionspsykologisk senter i samarbeid med Norsk Religionspsykologisk Fagforum.
Mer informasjon finner du her.