Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».

 

(Se presentasjonen her). 

 

Dr Kati Niemelä, seniorforsker ved det finske Kirkeforskningsinstituttet, var gjesteforeleser på KIFO seminaret 17. november 2008 med forelesningen: ”Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe”.

Andre bidrag var ved:
Post Doc/gjesteforsker Mia Løvheim, IMK/UIO: ”Religion som resurs? Om religion, livssyn, värderingar och hälsa bland unga i Sverige”.

Forsker Ida Marie Høeg, KIFO og førsteamanuensis Bernd Krupka, KUN gav oss funn fra den internasjonale (europeiske) konfirmasjonsstudien
Forsker Pål Ketil Botvar, KIFO presenterte resultat fra CULCOM-studien av ungdom, religion og menneskerettigheter.
Professor Pål Steinar Repstad ledet den avsluttende diskusjonen av bidragene.