Olaf Aagedal blir KIFO-forsker

Aagedal (f 1946) er nå professor ved Diakonhjemmet Høgskole; han begynner i den ledige stillingen ved KIFO den 1. august.

Aagedal har gjort seg bemerket som forsker på mange områder, han er blant annet kjent for forskning på utviklingen i bedehusbevegelsen. Han har også arbeidet mye med betydningen av ritualer i samfunnet, og leder det store Kulturrådsprosjektet «Lokalt kulturliv i endring» som avsluttes i 2008. Han inngår dessuten i den gruppen av forskere som står for evalueringen av Trosopplæringsreformen i Den norske kirke. KIFOs ansatte og styret ser fram til å få Olaf Aagedal som medlem i forskerstaben.