Seminar på KIFO fredag 7. mars 2008

Seminar på KIFO fredag 7. mars.
Religion i det offentlige rom.
Hovedforeleser: Professor Knut Lundby

ROR forskerseminar


Tid: Fredag 7. mars 2008 kl. 9:30- 15:15.


Sted: Diakonhjemmets Høgskole. Konferanserommet 1. etg.

 

Dette er det fjerde forskerseminaret innenfor KIFOs program ”Kirke, religion og livssyn i den offentlige sfære” eller ROR. Hensikten med dette seminaret er faglig utdyping og utvikling av delprosjektene innenfor området.

 

Vi har denne gangen vært så heldige å få Professor Knut Lundby, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo som gjesteforeleser.

 

 

Program

 

 

Fredag 7. mars

 

09:30-09:45                 Velkommen, praktiske opplysninger.

09:45-11:00                 Knut Lundby: Teoretiske og metodiske aspekter ved å analysere religion i media

11:00-11:15                 Pause

11:15-12:30                 Knut Lundby: Teoretiske og metodiske aspekter ved å analysere religion i media

12:30-13:30                 Lunsj

13:30-14:15                 Presentasjon av delprosjekt:

Pål Repstad: Julekonserter og typologier. Repstad og Løvland vil prøve ut en typologi over julekonserter, og en typologi over ulike holdninger til musikk i kristne tradisjoner.

14:15-14:30                 Pause

14:30-15:15                 ROR videre. Informasjon og diskusjon om videre fremdrift.

                                   Avslutning

Send påmelding til maria.aase@kifo.no innen onsdag 5. mars, slik at vi vet hvor mange som skal spise lunsj.