KIFO seminar våren 2009

Neste KIFO seminar blir 11. og 12. mai 2009. Tema 11. mai er survey-undersøkelsen ISSP 2008 (International Social Survey Programme) som har religion som hovedtema.

Programmet 11. mai tar utgangspunkt i et forsknings- og bokprosjekt der både KIFO-baserte og eksterne forskere deltar. Religionssociolog Peter Lüchau (København) som er involvert i den tilsvarende danske undersøkelsen deltar med innlegg og kommentarer.

Det er mulighet for å melde på andre forskningsframlegg til 12. mai.
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Hans Stifoss-Hanssen på e-post: hans.stifoss-hanssen(at)kifo.no eller telefon 22334730

Mer informasjon kommer…..