Ansettelse av forskningsassistent

KIFO har ansatt Ann Kristin Gresaker som forskningsassistent i 100% stilling for 1 år.

Ann Kristin er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har erfaring som vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO. Hun skal primært være tilknyttet prosjektet «Rekruttering til prestestillinger». Ann Kristin begynner her 11. august. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til KIFO!