Program til KIFO-seminar 21.-22.april 2008

Tema: Kirke-Stat.
Boklansering: Mellom prinsipper og pragmatisme – analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth, red)

Hovedtema:  Demokrati i kirken
                     – Hvor demokratisk må kirken bli?
                     – Hvilke kriterier skal gjelde?
                     – Hva sier stortingsmeldingen?

Program 

   
Dato 21. april 2008
09.30-10.00

Velkommen.
Den nye boken om kirke-stat høringen: Hovedpunkter og funn.
Inger Furseth og Hans Stifoss-Hanssen

10.00-11.00 Valgordninger og demokrati i kirken. Ulla Schmidt.
Demokratiforståelse. Jo Saglie
Spørsmål
11.00-11.15 Pause
11.15-12.30 Refleksjoner om kirkelig demokrati. Trond Bakkevig og Ine Marie Søreide.
Diskusjon
12.30-13.30 Lunsj
 

 

13.30-15.00 Menneskerettigheter og kirkeordning. Njål Høstmælingen og Kristine Rødstøl.
Diskusjon
15.00-15.30 Pause
15.30-17.00 Elite og grunnplan i diskusjonen om kirkeordning. Pål Repstad, UIA.
Oppsummerende diskusjon
18.00 Felles middag
  Dato 22. april 2008
09.00 Ottar Michaelsen, UIA.
«Likestilling i pinsebevegelsen».
Respondent: Inger Furseth
10.00 Pål Ketil Botvar, KIFO.
«Statskirken på lokalplan. Metodiske utfordringer».
Respondent: Olav Helge Angell
11.00 Hans Stifoss-Hanssen, KIFO.
«Prosjekt for stillingsrekruttering i Den norske kirke».
Respondenter: Harald Hegstad og Marit Bunkholt
12.00 Lunsj og avslutning
  Med forbehold om endringer

Generell informasjon

Seminaret holdes på Diakonhjemmet Høgskole, Diakonveien 14, konferansesalen i 1. etg.
Seminaret mandag 21. april er åpent og gratis. 
Påmelding til kifo@kifo.no 
 
Reise
KIFO dekker reise og opphold for en deltaker pr. samarbeidspart. Vi foretrekker at dere bruker vårt reisebyrå: VIA Travel (+47 23151600). Be om at faktura sendes direkte til KIFO. For andre reiseutgifter, send reiseregning til KIFO etter seminaret. Reiseregningsskjema finnes elektronisk på nettet, eller dere kan få det i papirversjon av KIFO. 
Reiseregning bør sendes innen en måned etter seminaret. Vennligst send reiseregning direkte til KIFO og ikke innom hovedarbeidsgiver. Det sparer både KIFO og dem for en del ekstra arbeid. 
 
Nærmeste t-banestasjon er Frøen på Frognerseterbanen. Om dere kommer med bil, er innkjøringen til Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Volvat. Gjesteparkering deles av sykehuset og høgskolen. Det er ca. 10 minutter å gå til KIFO fra Majorstuen.