KIFO forsker Carsten Schuehoff med en kapittel i boka «Makt, avmakt og praksis»

KIFO forsker Carsten Schuehoff har bidratt med kapittelet Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans i boka til Inger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.) Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd (Cappelen Damm Akademisk, 2022).

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.

Les mer om boka her