Rasisme — en trussel mot akademisk frihet

KIFO forsker Sindre Bangstad har sammen med seks andre forskere og ansatte på høyere utdanningsinstitusjoner undertegnet et innlegg om akademisk ytringsfrihet i møtet med rasistisk trakassering på universiteter og høgskoler.

Innlegget er publisert på nettstedet https://khrono.no/

Les mer om saken her

Sindre Bangstad