Sindre Bangstad, Ann Kristin Gresaker og Tore Witsø Rafoss er nye forskere i KIFO

De nye forskerne fyller stillingene som ble ledige etter at Nina Hoel og Ulla Schmidt sluttet i 2015, og et vikariat for Ida Marie Høeg (permisjon)

Sindre Bangstad er sosialantropolog og har doktorgrad (Phd) i Religionsvitenskap/Islamstudier  ved Radboud Universiteit, Nederland.

Sindre har kompetanse på islam, tros- og livssynsfrihet, hatytringer, ekstremisme og sekularisme. Han har en omfattende publikasjonsliste og har blant annet skrevet engelskspråklige bøker om islam i sekulære samfunn og om det ideologiske tankegodset til Anders Behring Breivik. Doktorgraden er basert på feltarbeid i Sør-Afrika. Han har tidligere hatt stilling som postdoc ved Sosialantropologisk institutt og vært tilknyttet Teologisk Fakultet, UiO. Sindre går inn i en fast Forsker II stilling ved KIFO.

Ann Kristin Gresaker er sosiolog (MA) og doktorgradsstudent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Ann Kristin er religionssosiolog med særlig kompetanse på analyse av mediers fremstillinger av religion og forholdet mellom religion, medier og kjønn. Hun leverer inn en avhandling (Representations of religion in women’s and men’s popular magazines) til phd-graden ved Institutt for sosiologi, UiO, i løpet av 2016. Ann Kristin har tidligere vært tilsatt ved KIFO som forskningsassistent, phd-stipendiat og forsker-vikar. Hun er fast redaksjonssekretær i Nordic Journal of Religion and Society. Ann Kristin går inn i en fast forskerstilling ved KIFO.

Tore W Rafoss er sosiolog (MA) og doktorgradsstudent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Tore er sosiolog og har nylig innlevert en doktorgradsavhandlingen om den offentlige samtalen etter terrorangrepene 22. juli 2011 («Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli»). Han er medforfatter til en ny bok om kultursosiologisk analyse, og har svært god kompetanse i både kvalitative og kvantitative metoder. Tore har erfaring med tidsskriftsarbeid og er opptatt av forskningsformidling. Tore går inn i vikar-stilling som forsker ved KIFO.