Åndenes avmakt

vl.no 30.09.2016: Pål Ketil Botvar med uttalelse om nyåndelighet.

Les saken her.