3 KIFO-tilknyttede forskere bidrar på religionskonferanse

Norsk Sosiologforening, avdeling Østlandet, arrangerer Religionskonferanse – et sosiologisk blikk på våre egne religiøse tradisjoner

Det skjer på Litteraturhuset, Amalie Skram, 26. mars kl. 9 – 16.
Pris: Student kr 150, andre kr 300
Påmelding foregår her …og den bekreftes endelig så fort du har betalt konferanseavgiften til kontonummer: 0530.3714938
Merk betalingen med navnet ditt og «religionskonferanse».

Program:

08:30 Registrering
09:00 Velkommen v/arrangørene

09:15
..

«Norsk religion i endring – fra rett lære til følelser og estetikk?» Pål Repstad (UIA, KIFO)

10:00
.
.

«Learning to be Norwegian. Religion og nasjonal identitet i
religionsundervisningen ved to ungdomsskoler på Østlandet»
Lars Laird Eriksen (University of Warwick)
10:45

Pause 

11:00 
.
«Nyreligiøsitet – et uttrykk for individualiseringen av samfunnet?» Pål Ketil Botvar (KIFO)
11:45
.
«Den dødelige volden i Knutby: religiøse kontekster eller vrangforestillinger? « Eva Lundgren (Uppsala Universitet)
12:30 Lunsj 
13:15
.
«Sjekking og kristentro – unge mennesker på sommerstevner» Irene Trysnes (Universitetet i Agder) 
14:00  «Religion og kjønn» Inger Furseth (KIFO, Mf)
14:45 Pause 

15:00

..
..
.

Paneldebatt: Religionens rolle i sosiologien. Deltakere: Ragnvald Kalleberg, Otto Krogseth, Inger Furseth og Pål Repstad.

 

  NB! Det er kun et begrenset antall plasse, så vær rask med påmelding om du ønsker å komme først til mølla!
  Arr: Norsk Sosiologforening, avdeling Østlandet, Programutvalget ved Sosiologi (UiO)
For spørsmål, send e-post til: religionskonferansen@gmail.com