KIFO seminar 29.april på Diakonhjemmet Høgskole

Den norske kirke: På vei til å bli mer demokratisk?
– Hva kan vi lære av kirkevalget 2009?

Vårens KIFO seminar arrangeres i samarbeid med Menighetsfakultetet og holdes på Diakonhjemmet Høgskole, Konferanserommet i 1. etg torsdag 29. april kl. 9:30 – 15:30

I dette seminaret setter vi søkelys på utvalgte spørsmål om demokratireformen i Den norske kirke, på bakgrunn av evalueringen av kirkevalget 2009. Evalueringen offentliggjøres 20. april 2010.

Foreløpig program:

Innledning
forsker Ulla Schmidt, KIFO og prof. Sverre Dag Mogstad, MF

Var preferansevalg en god idé? Valgordninger for valg til kirkelige råd sett i etterkant av kirkevalget 2009
v/ prof. Aanund Hylland, økonomisk institutt, UiO; 
respons: forsker Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning

Valgdeltakelse og kirkevalg: Hva er en rimelig målsetning?
Forsker Ulla Schmidt, KIFO

Velgere og kirkevalg: hvem deltar og hvorfor – og hvorfor deltar noen ikke?
Forsker Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning

Demokrati i Den norske kirke – mer enn kirkevalg
TBA

Sted: Konferanserommet 1. etg, Diakonhjemmets Høgskole, Diakonvn. 14, 0319 Vinderen

Seminaret er gratis, men av hensyn til lunsjservering ber vi om
påmelding til kifo@kifo.no innen fredag 23. april 2010.