Rom for det religiøse?

I kronikken «Rom for det religiøse?» diskuterer forsker Pål Ketil Botvar hvordan allmennheten betrakter ulike religiøse uttrykk i det offentlige rom.

Pål Ketil BotvarTo nylig gjennomførte undersøkelser (Religionsundersøkelsen 2008 og Ungdom og religion i Culcom-regi) viser at folk flest har et nyansert syn på temaet. Religiøse symboler aksepteres lettere innenfor rammen av frivillige organisasjoner, enn når de inngår i statlige institusjoner. Ungdom I Oslo har ganske sammenfallende syn på offentlig religion, uavhengig av om de kaller seg kristne, muslimer eller ikke-religiøse.

Last ned artikkelen her

Mer om religionsundersøkelsen her, og NSD Rapport nr 126

Mer om Ungdom og religion her