Ny utredning om Den norske kirkes forhold til jøder og jødedom

5.april ble utredningen «Den norske kirke i møte med jødedom og jøder. En kritisk gjennomgang med vekt på historiske, teologiske og menneskerettslige perspektiver» offentliggjort. Bak utredningen står et utvalg nedsatt av Bispemøtet og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. KIFOs forskningssjef, Sven Thore Kloster, har bistått utvalget som én av to sekretærer. Utredningen drøfter historiske og teologiske sider ved Den norske kirkes relasjon til jødedom og jøder, og foretar også en analyse av kirkens dialog- og menneskerettighetsarbeid. Teksten konkluderer med at Den norske kirke trenger å tilnærme seg mange av disse spørsmålene på nytt.

Les hele utredningen her