Endringer i staben

Etter å ha vært ansatt siden 1997, slutter Morten Huse nå i sin stilling som forsker i KIFO. Også er Turid Skorpe Lannem hentet inn som forskningsassistent resten av 2005.

Morten Huse var en av tre forskere som ble ansatt da KIFO ble en fast forskningsinstitusjon i 1997. KIFO hadde da vært et prøveprosjekt i tre år. Huse har den siste tiden hatt permisjon fra KIFO for å være professor ved Handelshøyskolen BI. Der har han styrearbeid som sin spesialitet. I KIFO har han hatt ansvaret for forskningsprogrammet «Presten i norsk kirke- og samfunnsliv» som har resultert i flere publikasjoner. I sin forskning fokuserte Huse i hovedsak på kirkeorganisasjon, spesielt på prosten og på endringene som har vært i organisering av prestetjenesten. Les mer om Huse.

Turid Skorpe Lannem er forskningsassistent i KIFO ut 2005. Hun vil først og fremst arbeide med prosjektene «Kirke, religion og pluralitet i hovedstaden» og «De i benken – og de for alteret» som Ole Gunnar Winsnes har ansvar for. Lannem har denne tiden permisjon fra sin stilling som kateket i Tune prestegjeld i Borg.