Trosopplæringsreformen i Den norske kirke og KIFO

Det ble inngått avtale mellom KIFO og Styringsgruppen for reform av trosopplæring i Den norske kirke (oppdragsgiver) om opprettelse av to kompetansenettverksgrupper. Nettverksgruppene er et ledd i arbeidet med utviklingen av et nasjonalt kompetansenettverk i forbindelse med reformen.

Den ene gruppen på 9 personer arbeider med temaet «Familiens rolle i trosopplæringen» og ledes av forsker Ida Marie Høeg. Den andre gruppen på 11 personer arbeider med problemstillingen «Hvordan forstå fenomenet læring i trosopplæringsreformen?» og ledes av forsker Ole Gunnar Winsnes. Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen og forskningsassistent Turid Skorpe Lannem deltar på hver sin gruppe. Arbeidet i gruppene vil danne grunnlag for den faglige samtalen på en nettverkskonferanse i regi av trosopplæringssekretariatet 23.–24. mars 2006.

Mer om trosopplæringsreformen og arbeidet med kompetansenettverk og nettverksgrupper finner du her: www.kirken.no/storstavalt/index.cfm?aktivtoppid=71448
Link til Kirkerådet.