Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Den tredje rapporten om høringsuttalselsene, med tittelen «Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke», finner du her.