Presentasjon av KIFO-prosjekt

på Culcom seminar i regi av UiO, mandag 10. desember 2007.


Prosjektet «Religion and Human Rights» – om ungdom, religion og menneskerettigheter.


«Religion and Human Rights» er et internasjonalt forskningsprosjekt, med base ved Radboud Universitet Nijmegen, Nederland, som skal gjennomføres i Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika og Australia fram til 2010. Prosjektets utgangspunkt er at globaliseringssituasjonen fører til økt multikulturalisme. Prosjektets mål er å gjøre en kvantitativ datainnsamling for å undersøke effekten av religiøse holdninger og religiøs praksis i forhold til holdninger til menneskerettigheter blant kristne, muslimske og sekularisert ungdom i aldersgruppen 16 til 19. I løpet av 2007 har KIFO samlet inn data fra ca. 600 elever i videregående skoler i Oslo. Svarene fra Oslo-ungdommen skal sammenliknes med svar fra tilsvarende utvalg i andre storbyer rundt omkring i verden. Blant nordiske land deltar Norge og Sverige i undersøkelsen. Det norske prosjektet er et samarbeid mellom Teologisk fakultet og KIFO. Culcom (UiO) bidrar til å finansiere datainnsamlingen.

Les mer på UiO-side http://www.culcom.uio.no/aktivitet/seminar/religion-mr.html